Kilde: NRK

I november ble det klart at Coop Norge kutter 200–220 årsverk ved lokale lager i Trondheim, Bergen, Stavanger og Tromsø. Det er varslet at mellom 65 og 75 årsverk i Trondheim vil forsvinne. Problemet er bare at de ansatte på lagrene trolig ikke vil få vite hvem som mister jobben før til sommeren. […] Tillitsvalgt Aspaas sier at alle ansatte som skal søke jobb ved hovedlageret på Gardermoen må bestå det han tolker som en IQ-test, og som ledelsen kaller en evnetest. (NRK.no, 31.1.2022)

Til artikkel