Andre tester

Andre evnetesterScales mtuMekaniske evner
Scales cmoMental hurtighet
Scales mtMultitasking
Scales rtReaksjonsevne
Scales e3+Konsentrasjonsevne
Scales cluesInformasjonsbearbeidingsevne
Scales navRetningssans
Scales bloVisuell kortidshukommelse
Scales memHukommelse trafikkskilt
Scales ndbRetningssans piloter
Scales spcRomlig resonnering
Scales sprRomlig resonnering
Andre testerScales ltSpråkferdigheter
playAssessSpillbasert vurdering
chatAssessSpillbasert situasjonsbedømmingstest

Du finner flere AON øvingstester her (engelsk, betalingstjeneste)

Scales mtu

Scales mtu er en evnetest/ferdighetstest som sies å måle mekaniske evner. 24 spørsmål. 15 minutter. Brukes for screening til tekniske yrker.

Scales mtu
Lær mer

Scales cmo

Scales cmo er en evnetest/ ferdighetstest som sies å måle mental hurtighet. Oppgaven er å identifisere antallet bevegelige objekter raskest mulig. Brukes som  og screening til  yrker som krever høyt nivå av kognisjon og persepsjon. For eksempel controllerstillinger, sikkerhetsinspektører, piloter og flygeledere.

Scales cmo
Lær mer

Scales mt

Scales mt er en evnetest som sies å måle evnen til å jobbe med flere oppgaver på en konsentrert og presis måte samtidig (multi-tasking). Scales mt  finnes i to versjoner, en rettet mot callsenter (CC) og servicesenter osv og en rettet mot sjåfører og maskinoperatører (drv). I scales mt får man tre oppgaver som man skal jobbe med samtidig.  For  callsenterversjonen av testen, inkluderer disse oppgavene å finne retningsnummeret i et telefonnummer,  samtidig som man gjør enkle mattestykker og kontrollerer en bokstavrekke. Du  mottar umiddelbar respons på om deloppgavene løses riktig eller galt, og testen inneholder ulike vanskelighetsgrader. For Scale mt (drv), inkluderer disse oppgavene å svare på et signal under tidspress, samtidig som du løser et mattestykke og kontrollere innholdet i en rekke med ord samtidig.

Scales mt
Lær mer

AON Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ThtJZ2iQzzE (NB. viser MT AVi, men du ser prinsippet)

Scales rt

Scales rt er en evnetest som sies å måle reaksjonsevne. Oppgaven er å reagere så raskt som mulig når du ser to objekter  som er helt like kommer opp på skjermen. Brukes gjerne som screening for yrker som krever rask reaksjonsevne. For eksempel call senter, service senter og kontor.

Scales rt
Lær mer

Scales e3+

Scales e3+ er en evnetest som sies å måle konsentrasjonsevne.  Oppgaven består i å markere elementer som presenteres sammen med lignende elementer og svare på spørsmål.  Brukes som screening i jobber som krever konsentrert detaljfokus, for eksempel  kundeservice, driftssenter, datapunching, tilgangskontroll, kvalitetssikring og overvåking.

Sceles e3+
Lær mer

Scales clues

Scales clues er en evnetest som sies å måle informasjonsbearbeidingsevne ved å kartlegge evne til å skille mellom relevant og irrelevant informasjon,  se sammenhengen informasjon i , og ta beslutninger. Oppgaven består i å håndtere innkommende e-post til en prosjektleder som plutselig har sluttet i bedriften.

Scales Clues
Lær mer

Scales nav

Scales nav er en evnetest som sies å måle retningssans . Testen består av å avgjøre hvilken vei et kjøretøy beveger seg under forskjellige kjøremanøvre.  Høy skåre indikerer evne til å beholde den retningsorienteringen, selv etter mange retningsskifter, f.eks. mens man kjører bil. Brukes gjerne ved screening av sjåfører og liknende.

Scales nav
Lær mer

Scales blo

Scales blo er en evnetest som sies å måle korttidsminne (hukommelse) . Oppgaven er å gjenkjenne og vurdere visuell informasjon. Tessttaker får presentert et bilde og spurt om det er nøyaktig det samme som det nest siste bildet i sekvensen av tre bilder vist tidligere. Oppgaven er å svare ja eller nei raskt. Systemet vil alltid presentere søkere med et sett med tre bilder og deretter bildet som skal sammenlignes til testen er fullført.  Brukes som screening til yrker som krever korttidshukommelse for detaljer. For eksempel controllerstillinger, sikkerhetsinspektører og flygeledere.

Scales blo
Lær mer

Scales mem

Scales mem er en evnetest som sies å måle kortidshukommelse og ferdigheter i å oppfatte. Oppgaver består i å huske trafikkskilt og deres posisjon og gjenhente den informasjonen.  Brukes til screening i sjåføryrker osv.

Scales mem
Lær mer

Scales ndb

Scales ndb er en evnetest som sies å måle retningssans. Oppgaven er å velge posisjonen og kursen til et fly i relasjon til et gitt punkt ved hjelp av et gyrokompass og et radiokompass. Brukes som screening for yrker som krever god retningssans, for eksempel piloter og flygeledere.

scales ndb
Lær mer

Scales spc

Scales spc er en evnetest som sies å måle visuell og romlig resonnering. Oppgaven er å oppdage feil i kopien av et mønster. Kopien kan være i speilvendt eller rotert form, eller i rotert og speilvendt form. Screening for alle yrker som krever romlig orientering, romlig fantasi eller optisk mønstertilpasning.

Scales spc
Lær mer

Scales spr

Scales spr er en evnetest som sies å måle romlig resonnering. Oppgaven går ut på å lage et mønster som, hvis det foldes sammen, blir identisk til en tredimensjonal figur som vises på skjermen. Screening til yrker som krever spatiell resonnering. For eksempel tekniske og mekaniske stillinger, ingeniøryrker, medisinske yrker og sjåfører.

Scales spr
Lær mer

Scales lt

Scales lt er en språktest som sies å måle språkferdigheter. Den finnes på ulike språk,  engelsk, fransk, norsk, svensk, nederlandsk og tysk. Testen inneholder tre deler: Språkflyt, vokabular og staving.

I oppgaven språkflyt presenteres en setning hvor man må fullføre denne med et korrekt ord eller del av en setning.

I oppgaven vokabular blir en definisjon av et ord, uttrykk eller handling presentert og man må velge det definerte ordet fra en liste.

I oppgaven staving får man presentert ett ord med to forskjellige stavemåter hvor man da skal velge den riktige stavemåten.

Scales lt
Lær mer

playAssess

PlayAssess er et spillbasert testsystem hvor personen bruker mobiltelefonen til å løse oppgaver. Du blir plassert i 1 etasje i en bygning. i 12 etasje er det en fyr som heter Odd som har tatt over bygningen. Oppgaven er å ta tilbake bygningen fra Odd gjennom å løse testoppgaver og fått tatt heisen oppover.  Mange av de ulike personlighets og evnetestene til  AON kan skreddersys inn i PlayAssess etter bedriftens behov.

AON playassess
Lær mer

chatAssess

ChatAssess er et spillbasert testsystem for situasjonsbedømmingstester hvor personen bruker mobiltelefonen til å løse oppgaver.  Oppgavene i situasjonsbedømmingstesten skreddersys inn i ChatAssess etter bedriftens behov.

AON ChatAssess
Lær mer