Andre testleverandører

Her finner du tester som brukes i rekruttering i Norge levert av andre firmaer enn de «4 store».

The Predictive Index - PI Cognitive Assessment

Generell omtale av testen

Du kan øve på PI Cognitive Assessment (norsk, betalingstjeneste)

Illustrasjon/tabell

Lær mer

Korn Ferry - Talent Q

Generell omtale av testen

Du kan øve på Talent Q (norsk, betalingstjeneste)

Illustrasjon/tabell

Lær mer