smartPredict

AON Smart Predict er en spillbasert plattform for kognitive tester. Du kan øve på SmartPredict tester her (engelsk, betalingstjeneste)

gridChallenge

Grid Challenge er en spillbasert test på arbeidshukommelse. Du skal forsøke å huske informasjon på samme tid som du prosesserer annen informasjon – gjør oppgaver.

Lær mer

switchChallenge

Switch Challenge er en spillbasert deduktiv evnetest. Du skal forsøke å finne mønstre og prinsipper og bruke disse i logiske skritt, ved å flytte på rekkefølgen på fire symboler.

Lær mer

motionChallenge

Motion Challenge er en spillbasert evnetest som sies å måle evne til kompleks planlegging. Du skal forsøke å flytte en ball fra den ene siden av et rutenett til et annet, ved å endre posisjon av hindre.

Lær mer

digitChallenge

Digit Challenge er en spillbasert numerisk test som måler ferdigheter i de fire grunnleggende regneartene.

Lær mer

gapChallenge

Gap Challenge er en spillbasert deduktiv evnetest test som måler evnen din til å finne regler ut fra logiske problemer i ett eller flere skritt.

Lær mer