Her kan du øve på tester du får i rekruttering og jobbsøking (betalingstjenester). Hvis du vet hvilken testleverandør du skal ta tester fra velger du det. Om du ikke vet hvilken testleverandør bedriften du søker jobb hos bruker kan du velge mellom typer tester generelt. Mest brukt er evnetester, så personlighetstester, integritetstester og situasjonsbedømmingstester. Øvetestene leveres av Jobtestprep. Deres øvetester er mest lik de originale testene. I tillegg er de fleste er på norsk.