Views

Views (Aon) er en test som er ment å måle  jobbrelaterte verdier, motivasjon og interesser. Den har 108 spørsmål og består av 18 verdier som er fordelt på de tre områdene: mål, relasjoner og miljø.

Mål: Profesjonelle utfordringer, innsikt i egen ytelse, økonomisk belønning, sikkerhet, gøy på jobb, indentifikasjon

Relasjoner: Harmoni, ærlighet, samarbeid, integritet, rettferdighet, hierarki

Miljø: Struktur, endringstakt, utviklingsmuligheter, fravær av stress, påvirkningsmuligheter, arbeidsmiljø

 

 

Tips

Besvarelsen foregår på en spesiell måte ved at man har 6 poeng som man skal fordele på 3 utsagn på hver side. Det er absolutt lurt å ha øvd på denne testen på forhånd siden spørremåten er uvanlig og man kan komme til å bruke kapasitet på hvordan gi poeng og fordele de istedenfor å forholde seg til svaret på hvert enkelt spørsmål.

Lær mer