Verify verbal reasoning

Verify  Verbal Reasoning (SHL) er ment å skulle måle din evne til å forstå skriftlig informasjon og vurdere påstander om teksten. Den består av 30 spørsmål med en tidsfrist på 19 minutter. Du får Informasjonen i form av korte setninger,  så vurderer du utsagn med tre mulige svar – sant, usant eller kan ikke si.

 

 

Tips

Stram tidsfrist. Les teksten svært nøye, svar på bakgrunn av tekst. Ikke tolk.

Lær mer