Verify numerical reasoning

Verify  numerical Reasoning (SHL) er ment å skulle måle evnen til kritisk resonnement gjennom å finne frem til korrekte beslutninger eller slutninger basert på tall eller statistiske data. Du  presenteres for tabeller, diagrammer og grafer, og svarer på spørsmål til disse. Du prøves blant annet i multiplikasjon, divisjon, brøker, prosenterregning og forholdstall.

 

Tips

Stram tidsfrist. Les teksten svært nøye, svar på bakgrunn av tekst. Ikke tolk.

Lær mer