Verify numerical ability

Verify  numerical ability (SHL)  er ment å måle evnen til å arbeide med talldata i jobbsammenheng. Oppgaven er å ta korrekte beslutninger eller slutninger fra tall eller statististiske data.

Tips

Stram tidsfrist. Les teksten svært nøye, svar på bakgrunn av tekst. Ikke tolk.

Lær mer