Verify G+

Verify G+ Reasoning (SHL) er en pakke av evnetester som er ment å måle ditt generelle evnenivå (G+) Gjennom å måle numeriske, deduktive og induktive evner. Rapporten gir ut en skåre for ditt generelle evnenivå basert på summen av de tre. Det er 30 spørsmål i testen. 10 på hver av delene.

I den den induktive delen presenteres du for  ufullstendig informasjon og må komme opp med løsninger på problemer basert på noen prinsipper. SHL hevder at mennesker  som  skårer gjør det bra på denne testen vil ha en bedre evne til å tenke konseptuelt og analytisk.

I den numeriske delen presenteres du for talldata, tabeller og diagrammer og skal komme til  riktige beslutninger eller konklusjoner basert på disse. SHL hevder at mennesker som skårer bra på denne testen vil kunne forstå talldata og tolke matematisk informasjon korrekt i bedriftsammenheng

I den deduktive delen av testen skal du til å trekke logiske konklusjoner basert på oppgitt informasjon, finne styrker og svakheter i argumentasjon og fullføre scenarioer når du har ufullstendig informasjon. SHL hevder at dette måler evne til komme til konklusjoner fra skriftlig informasjon og legge frem logisk argumentasjon, avdekke underliggende argumenter i informasjon og løse komplekse problemer.

Tips

Stram tidsfrist. Les teksten svært nøye, svar på bakgrunn av tekst. Ikke tolk.

Lær mer