Verify deductive reasoning

Verify  deductive reasoning (SHL) er ment å skulle måle evnen

Bekreft – Deduktiv resonnement er en vurdering som brukes for jobbkandidater som søker til stillinger på start- og mellomnivå som krever evne til deduktiv resonnement. Det krever at en kandidat bruker problemet sitt

løsnings- og resonneringsferdigheter, ved å be dem om å vurdere argumenter, analysere scenarier og tegne logisk

konklusjoner

 

Vurderingen av deduktiv resonnering er utformet for å måle evnen til å trekke logiske konklusjoner

basert på informasjon gitt, identifiser styrker og svakheter ved argumenter, og fullfør

scenarier som bruker ufullstendig informasjon. Det gir en indikasjon på hvordan en person vil prestere når

bedt om å utvikle løsninger når de presenteres med informasjon og trekke gode konklusjoner fra data.

Denne formen for resonnement er ofte nødvendig for å støtte arbeid og beslutningstaking i mange forskjellige

typer jobber på mange nivåer

 

Tips

Lær mer