Verify checking

Verify  checking (SHL) er ment å skulle måle evnen til å sammenligne informasjon raskt og nøyaktig, brukes som screening til stillinger hvor det er store krav til  nøyaktighet , hastighet  og høy standard på arbeidet knyttet til tall.

Tips

Lær mer