Verify calculation

Verify calculation (SHL) er ment å skulle måle evnen til å addere, subtrahere, dividere og manipulere tall raskt og nøyaktig,  den er ment å brukes for screening til jobber hvor man må beregne, estimering, samt revidere og kontrollere andres tallarbeid. Testen finnes på ulike nivåer.

Tips

Lær mer