Squares

Squares (AON) er en personlighetstest /integritetstest som er ment å avdekke arbeidstakeres pålitelighet, i fht fravær, forsentkomming, følge sikkerhetsprosedyrer, følge arbeidsprosedyrer på jobb nøyaktig og over tid,  negativt bidrag til teamfungering, osv. Squares kommer ut med en skåre på Troverdighet og Sikkerhet.

Troverdighet deles inn I impulskontroll og Etisk bevissthet.

Impulskontroll. I hvilken grad du motstår fristelser, jobber hardt. Samvittighetsfull: punktlig, velorganisert, følger regler, Forsiktig: forstår risiko, er forsiktig, kjeder seg ikke lett.

Etisk bevissthet: Empati: snill og hyggelig, kan se andres perspektiver, samarbeider bra.  Ærlighet: åpen og ærlig, holder det man har lovet.  Reflekterende: Tenker gjennom ting, tenker på andres behov

I tillegg produseres det en sikkerhetsskåre: Forsiktighet: at man unngår farlig adferd på jobb. Føyelighet: at man følger nøye instruksjoner og regler på jobb. Jobbforpliktelse: at man ikke drikker for mye, at man sover nok osv til å mestre jobb bra. Sinnsro: at man er vennlig mot andre under stress

Tips

S

Lær mer