Sparks

Sparks (Aon) er en personlighetstest som er ment å forutsi evne til kreativitet og innovasjon i jobben. Testen består av et tegneområde hvor du kan dra inn fire ulike figurtyper, Firkant, sirkel, trekant og trapes. Man kan trekke inn ulike figurer, manipulere størrelse og posisjon på de. Graden av orginalitet og innovasjon bedømmes av hvor mange ulike figurer du bruker,  varierer størrelse og kombinerer de på uvanlige måter. Faktorene du bedømmes på er Flyt: hvor raskt du jobber og hvor mange ulike ideer du kommer opp med. Flexibillitet: at du ikke stopper opp ved første løsning men fortsetter å videreutvikle. Originalitet: at man ikke begrenses av instruksjonene, men følger egen overbevisning og har uvanlige kombinasjoner.

 

 

 

 

Tips

B

Lær mer