SJT

SJT (Situational Judgement Test) (AON) er en test som er ment å avdekke arbeidstakeres evne til å gjøre gode vurderinger og ta gode beslutninger i situasjoner på jobb.  SJT skreddersys for den enkelte bransje/bedrift med relevante scenarier. Se video fra Aon for mer detaljert beskrivelse av SJT.

Tips

S

Lær mer