Situational Judgment Test

Situational Judgement Test (SJT)  (Cubiks) er en test som er ment å avdekke arbeidstakeres evne til å gjøre gode vurderinger og ta gode beslutninger i situasjoner på jobb.  SJT skreddersys for den enkelte bransje/bedrift med relevante scenarier.  SJT inneholder en rekke scenarier der søkeren må reagere på forslag til løsninger.  Det finnes to ulike måter å spørre på. I den første typen må testtaker velge svareffektiviteten. Skalaen som brukes er 1 til 5, og er 1: kontraproduktivt; 2: ineffektiv; 3: litt effektiv; 4: effektiv; 5: svært effektiv. I den andre typen må kandidaten rangere svarene fra de mest effektive til de minst effektive. Her kan kun to av svarene velges. Kandidaten må da klikke på pilene under forslagene, pilen vendt oppover betyr at dette svaret er det mest effektive, pilen nedover betyr at kandidaten anser denne responsen som minst effektiv.

Tips

S

Lær mer

A