Shapes

Shapes (Aon) er en personlighetstest som er ment å forutsi yrkesrelatert adferd. Shapes finnes i ulike versjoner avhengig av nivå på stillingen fra 15 til 24 faktorer. Her er ser du versjonen med 18 faktorer:

1.Styrende 2. Overbevisende 3. Sosialt sikker 4. Utadvendt 5. Omgjengelig 6. Observerende 7. Veloverveid 8. Resultatbevisst 9. Planleggende 10. Samvittighetfull . 11.  Analytisk 12. Teoretisk  13. Oppfinnsom  14. Endringsvillig 15. Uavhengig 16. Ambisiøs  17. Konkurranseorientert 18. Energisk

Det finnes ikke publiserte vitenskapelige artikler om denne testen

 

Tips

Besvarelsen foregår på en spesiell måte ved at man har 6 poeng som man skal fordele på 3 utsagn på hver side. Det er absolutt lurt å ha øvd på denne testen på forhånd siden spørremåten er uvanlig og man kan komme til å bruke kapasitet på hvordan gi poeng og fordele de istedenfor å forholde seg til svaret på hvert enkelt spørsmål.

Lær mer