Scales tmt

Scales tmt (Aon) er en numerisk evnetest, som vel mer må sies å være en ferdighetstest i regning på fire ulike områder: Omregning av enheter, finne ukjente størrelser, prosentregning og beregning av areal og rom.  Testen finnes i ulike versjoner for ulike nivåer og bransjer

Det finnes ikke publiserte vitenskapelige artikler om denne testen

Tips

Orienter deg om innholdet i fanene øverst for å finne frem til den tabellen / informasjonen som er relevant for å besvare spørsmålet.

Lær mer