Scales numerical

Scales numerical (Aon) er en numerisk evnetest som er ment å måle evnen din til å forstå og hente ut relevant tallmessig informasjon ut av tabeller og diagrammer. Testen finnes i ulike versjoner for ulike nivåer og bransjer

Det finnes ikke publiserte vitenskapelige artikler om denne testen

Tips

Orienter deg om innholdet i fanene øverst for å finne frem til den tabellen / informasjonen som er relevant for å besvare spørsmålet.

Lær mer