Scales nav

Scales rt (Aon) er en evnetest som sies å måle retningsans . Testen består av å avgjøre hvilken vei et kjøretøy beveger seg under forskjellige kjøremanøvre.  Høy skåre indikerer evne til å beholde den retningsorienteringen, selv etter mange retningsskifter, f.eks. mens man kjører bil. Brukes gjerne ved screening av sjåfører og liknende.

 

 		

Tips

S

Lær mer