Scales mtu

Scales mtu(Aon) er en evnetest/ ferdighetstest som sies å måle mekaniske evner. 24 spørsmål. 15 minutter. Brukes for screening til tekniske yrker.

 

Tips

Orienter deg om innholdet i fanene øverst for å finne frem til den tabellen / informasjonen som er relevant for å besvare spørsmålet.

Lær mer