Scales mt

Scales MT (Aon) er en evnetest som sies å måle evnen til å jobbe med flere oppgaver på en konsentrert og presis måte samtidig (multi-tasking). Scales MT  finnes i to versjoner, en rettet mot callsenter (CC) og servicesenter osv og en rettet mot sjåfører og maskinoperatører (drv). I scales MT får man tre oppgaver som man skal jobbe med samtidig.  For  callsenterversjonen av testen, inkluderer disse oppgavene å finne retningsnummeret i et telefonnummer,  samtidig som man gjør enkle mattestykker og kontrollerer en bokstavrekke. Du  mottar umiddelbar respons på om deloppgavene løses riktig eller galt, og testen inneholder ulike vanskelighetsgrader. For Scale mt (drv), inkluderer disse oppgavene å svare på et signal under tidspress, samtidig som du løser et mattestykke og kontrollere innholdet i en rekke med ord samtidig.

 

 

 		

Tips

Lær mer