Scales lt

Scales lt (AON) er en språktest som sies å måle språkferdigheter. Den finnes på ulike språk,  engelsk, fransk, norsk, svensk, nederlandsk og tysk. Testen inneholder tre deler: Språkflyt, vokabular og staving. I oppgaven språkflyt presenteres en setning hvor man må fullføre denne med et korrekt ord eller del av en setning.  I oppgaven vokabular blir en definisjon av et ord, uttrykk eller handling presentert og man må velge det definerte ordet fra en liste. I oppgaven staving får man presentert ett ord med to forskjellige stavemåter hvor man da skal velge den riktige stavemåten.

Tips

S

Lær mer