Scales lst

Scales lst (Aon) er en deduktiv evnetest som er ment å måle evne til logisk resonnering. Oppgaven går ut på  i å finne den riktige figuren utfra en regel om at hver figur kun kan finnes én gang på samme linje.

Det finnes ikke publiserte vitenskapelige artikler om denne testen

Tips

Orienter deg om innholdet i fanene øverst for å finne frem til den tabellen / informasjonen som er relevant for å besvare spørsmålet.

Lær mer