Scales cls

Scales cls (AON) er ment å måle evnen til logisk resonnement. Oppgaven består i å finne fram til hvilke regler og sammenhenger du skal bruke for å kunne plassere tabeller  i to ulike kategorier. Brukes for ulike stillinger som krever konsentrert og detaljert analyse av datasett.

Det finnes ikke publiserte vitenskapelige artikler om denne testen

Tips

Lær mer