Scales eql

Scales eql(Aon) er en numerisk evnetest som er ment å måle evnen din til å forstå tall og regnestykker. Scales eql estår av regnestykker hvor det mangler et tall og oppgaven er å fylle inn det riktige manglende tallet.

Det finnes ikke publiserte vitenskapelige artikler om denne testen

Tips

Her kan det være lurt å øve seg på lignende oppgaver, siden dett er noe mange gjør lite av til daglig.

Lær mer