Realistic Job Previews

Realistic Job Previews (RJP) (AON) er en test som er ment å avdekke arbeidstakeres egnethet for en spesifikk, rolle,  bedrift eller en bransje gjennom å bli eksponert for oppgaver og utfordringer som er spesifikke.

 

Tips

S

Lær mer