PAPI og PAPI-3

PAPI og PAPI-3 (Cubiks)  (I og N) er en personlighetstest som er ment å predikere adferd på arbeidsplassen.   Brukes oftere til medarbeiderutvikling og mindre til rekruttering. PAPI kommer ut med 26  faktorer. Papi-3 kommer ut med 22 faktorer. De som står i parentes kommer ikke med i PAPI-3

Engasjement: ( Inspirerende motivator) , behov for å være støttende, Jobbfokus

Påvirkning og driv: Behov for å oppnå , (utholdenhet), behov for å påvirke, ledelsesrolle, behov for å bli lagt merke til

Organisasjon og struktur: Behov for å være organisert, planlegger, detaljoppmerksom, behov for regler og retningslinjer, behov for å gjøre ferdig oppgaver

Ideer og endring: konseptuell tenker, behov for endring

Interaksjon: Behov for å høre til grupper, Sosial harmoniserer, Behov for nære relasjoner til andre, (Behov for å knyttes til andre)

«work  momentum» Lett for å ta beslutninger, arbeidstempo, behov for å være direkte

Sinnsro: Følelsesmessig tilbakeholdenhet, optimisme, core composure, (motstandskraft)

PAPI-I besvares med 90 par utsagn presentert i et tvungent valgformat. PAPI-N er et spørreskjema med 126 spørsmål som besvares på en syvpunkts skala. PAPI-N inneholder også en seks-elements ‘sosial ønskelighet’-skala for å avsløre om du fremstiller deg i et for godt lys.

PAPI

Tips

Lær mer