OPQ

OPQ (Occupational personality questionnaire) (SHL) er en personlighetstest som er ment å skulle måle ytelse og fungering på jobb. OPQ måler 32 personlighetsfaktorer fordelt på de tre hoveddimensjonene: 1. Forhold til mennesker, 2. Tenkestil og 3. Følelser og emosjoner

Forhold til mennesker:

  • Innflytelse: Overbevisende, Kontrollerende, Direkte, Autonom
  • Omgjengelighet: Utadvendt, Vennskapelig, Sosialt sikker
  • Empati: Beskjeden, demokratisk, omsorgsfull

Tenkestil:

  • Analyse: Data Rasjonell, Evaluerende, psykologisk
  • Kreativitet og endring: tradisjonell, teoretisk, nyskapende, endringsorientert, tilpasningsdyktig
  • Struktur: planleggende, detaljbevisst, samvittighetsfull, regelorientert

Følelser og emosjoner:

  • Følelser: avslappet, bekymret, robust, optimistisk, tillitsfull, behersket

Dynamikk: Kraftig, Konkurransedyktig, ambisiøs, besluttsom

OPQ har mange typer rapporter basert på OPQ, en standardrapport som kommer ut med resultater på de 32  faktorene og en rekke spesialrapporter . Disse er ment å skulle forutsi spesifikk adferd på forskjellige områder, feks salg, emosjonell fungering, ledelse, teamfungering, læringsstil. Her kjøres det ut resultater på utledede faktorer av spørsmålene i OPQ uten at de 32 faktorene brukes. I salgsrapporten brukes ord som salgsdriv, tilfredstille kunden, fullføre salget osv og i rapporten om teamfungering brukes ord som holde fokus, fastsette retningen, motstå press osv.

OPQ består av opptil 104 spørsmål. Du presenteres for 3 påstander av gangen og skal velge ut hvilken av de som beskriver deg best og hvilken av de som beskriver deg dårligst.

Tips

Spørreformen kan være kognitivt krevende  det kan derfor være lurt å ha øvd på den først

Lær mer