Generelt

Hvorfor øker bruken av arbeidspsykologiske tester? Hvilken informasjon skal arbeidspsykologiske tester gi arbeidsgiver? En virksomhet må kartlegge hvilke kompetanser som kreves til en stilling som ønskes besatt. I hvilken grad uttrykker de psykologiske arbeidstestenes svarprofiler en jobbsøkers sanne evner, ferdigheter personlighetskarakteristika? Og i forlengelsen av dette, i hvilken grad er testene egnet til å forutsi hvordan jobbsøker vil fungere i en reell jobbsituasjon? Validitet. Reliabilitet.

Hvordan benyttes testprofilene? Strikt i henhold til testprotokoll? som et utgangspunkt for en samtale med jobbsøker for bedre å lære hun eller han bedre å kjenne?

Om testsituasjonen

Det er skrevet mye fornuftig og gitt mange gode råd om dette…. Ole I Iversen: «Hjelp, jeg skal testes» Three Different Types of Psychological Testing Used in the Workplace