Motivation Questionnaire

MQ  (Motivation Questionnaire) (SHL) er en Personlighetstest som er ment å måle hva som motiverer mennesker i en jobbsituasjon gjennom 144 spørsmål og 18 faktorer :

Aktivitetsnivå, Måloppnåelse, Konkurranse, Frykt for å mislykkes, Makt, Jobbalanse, Profittorientering, Relasjoner, Anerkjennelse, Etisk standard, Trygghet, Personlig utvikling, Interessedrevet, Variasjon, Autonomi, Materiell belønning, Karriereutvikling og Status

 

Tips

S

Lær mer