Mint

MINT (Assessio) er en personlighetstest /integritetstest basert på femfaktormodellen som er ment å avdekke kontraproduktiv bevisst  adferd som kan være skadelig for en organisasjon. Eksempler inkluderer uautorisert fravær,mobbing, svinn og tyveri. Assessio skriver at kontraproduktiv atferd er både vanskelig og kostbart å rette opp. Det kan føre til enorme kostnader for organisasjoner og kan forårsake permanent skade på merkevaren. i tillegg til at det kan gi mer vanlige merkbare forekomster som foreksempel lavt arbeidstempo, uautorisert fravær og manipulasjon, upassende oppførsel og uforsvarlig tilnærming til regler og forskrifter – kan føre til en betydelig kostnad i form av forverret arbeidsmiljø, ineffektivitet, redusert motivasjon og manglende samarbeid. Rapporten kommer ut med resultater fra 1-10 på 3 skalaer: på integritet, relasjonsorientering og oppgaveorientering.

Denne testen har fått mye oppmerksomhet og kritikk i media.

 

Tips

S

Lær mer