Matrigma

Matrigma  (Assessio) er en generell evnetest som blant annet måler omfatter blant annet evnen til å løse problemer, planlegge og trekke logiske slutninger.  Testtaker får en rekke oppgaver som består av geometriske figurer. Oppgaven er å se sammenhenger, fylle tomrom der hvor det mangler informasjon , se sammenhenger mellom ulike objekter og finne likheter  mellom figurer som skiller seg ut –  Oppgavene i Matrigma øker i vanskegrad jo lengre man kommer.

 

Tips

H

Lær mer