MAP

MAP (Assessio)  Er en personlighetstest basert på femfaktormodellen. Det hevdes at MAP predikerer adferd som relevant og kritisk for arbeidslivet som gjennomføringsevne og prestasjoner innen ledesle og salg.  Den består av 5 faktorer og 25 underfaktorer.  MAP består av ??? spørsmål som vurdes på en skala fra 1 til 7 ????.  Den brukes mye i rekrutteringsprosesser.

Målbevissthet: Arbeidsintensitet,  Samvittighetsfullhet, Ambisjon,  Selvdisiplin, Beslutningstaking

Emosjonell balanse : Følelser,  Humør,  Selvtillit,  Selvkontroll , Stress

Ekstroversjon: Sosialt behov,  Sosial fremtoning,  Livstempo,  Spenningssøking,  Munterhet

Åpenhet: Åpenhet, Fantasi,  Estetikk,  Følelsesliv, Opplevelser,  Tenkemåte

Sosial stil: Tillit, Kommunikasjon,  Uselviskhet, Medfølelse,  Hengivenhet

 

Tips

Lær mer