MAP-X

MAP-X  Essence (Assessio)  Er en personlighetstest basert på femfaktormodellen.   Den består av 200 spørsmål som vurdes på en skala fra 1 til 4.  Den brukes i rekrutteringsprosser særlig innen lederrekruttering. Map-X er spørsmålsmessig helt lik MAP. Men Basert på disse femfaktorspørsmålene kommer det ut en risikoprofil basert på hvor lavt man skårer på faktoren emosjonell stabilitet og hvor lavt man skårer på sosial stil. Det hevdes at MAP-X måler manipulerende trekk hos testtaker,  gir et bilde av risikotendenser som kan føre til kontraproduktiv adferd på jobb og se hvilke typer utfordringer testtaker kan ha i situasjoner med stress eller stor arbeidsbelastning og at den kan identifisere skadelig lederadferd før det blir et problem for organisasjonen.

Den generelle rapporten som testtaker får er bare en rapport i form av en generell femfaktorprofil, uten info om at det er en test manipulerende trekk og risikoadferd , mens arbeidsgiver får ut skårer på de områdene som er hensikten med testen.

 

Tips

Lær mer