MAP Essence

MAP Essence (Assessio)  Er en personlighetstest basert på femfaktormodellen.   Den består av 75 spørsmål som vurdes på en skala fra 1 til 7 ????.  Den brukes i rekrutteringsprosser særlig innen salg og servicyrker er viktige. Map -Essence består av et utvalg av spørsmål fra den mer omfattende testen MAP. Basert på disse femfaktorspørsmålene kommer det ut resultater på en skala fra en til 10 på serviceinnstilling, sannsylighet for at man vil yte god service og integritet – hvor samarbeidsvillig, stresstolerant og grundig man er og hvor sannsynlig det er at man vil utøve negativ adferd på arbeidsplassen. Testtaker får bare en rapport i form av en generell femfaktorprofil, uten info om at det er en test av serviceinnstilling og integritet, mens arbeidsgiver får ut skårer på de to områdene som er hensikten med testen.

De 5 generelle faktorene i Map Essence:  Ekstroversjon, sosial stil, målbevissthet, emosjonell balanse og åpenhet.

 

 

Tips

Lær mer

Assessio: