Logiks general verbal

Logiks general verbal  (Cubiks) sies å måle evnen til å lese og forstå og bruke informasjon i form av tekster og spørsmål. Logiks finnes på to nivåer mellomnivå og advanced. Verbal mellomnivå består av 24 spørsmål med en tidsbegrensning på 4 minutter. Det har 4 spørremåter: Hvilket ord mangler: Hvert spørsmål inneholder fire ord i par, men ett av ordene mangler. Du må identifisere forholdet mellom det første paret for å finne det manglende ordet i det andre paret. Hvilket ord hører ikke hjemme her:  Finn det ordet som er forskjellig fra resten fra en liste med ord. Synonymer og motsatte ord: Du får to ord, og du må finne ut om de er synonymer, motsatte ord eller ingen av dem. Deduktiv resonnering: Spørsmål som kreve at du bruker dine problemløsnings- og resonneringsferdigheter til å evaluere argumenter og trekke logiske konklusjoner. Verbal advanced består av 36 spørsmål som skal besvares på 25 minutter.

Det finnes ikke publiserte vitenskapelige artikler om denne testen

Tips

Lær mer