Logiks general numerical

Logiks general numerical  (Cubiks) Den numeriske evnetesten i Logiks General finnes på to nivåer. Mellomnivå og advanced. Mellomnivået består av 16 spørsmål som skal besvares på 4 minutter. Spørsmålene på mellomnivået  inkluderer disse typene: Nummerserie: Du bli presentert med en serie tall med ett tall som mangler. Du må da finne det manglende tallet. Hoderegning:  regning eller helt grunnleggende algebra. Numeriske ordproblemer: matematiske spørsmål presentert muntlig.

Advanced er ment å måle dine tallmessige resonneringsferdigheter og består av 20 spørsmål med en tidsbegrensning på 25 minutter.  Du får presentert diagram med eller uten informasjonstekst og blir bedt om å svare på 3-4 spørsmål til hvert diagram.

 

 

Tips

Ha kalkulatoren klar. Dette er tester hvor tidsbruken din avgjør. Jobb raskt og systematisk.

 

Lær mer