Andre tester

sdølksdølksdølskdølk

Jobpics er enkelt å bruke og består av 18t bildekort med bilder av forskjellige yrker hvor interessekode (teoretisk, praktisk osv.), og krav til utdanningsnivå er angitt. På baksiden av det enkelte bilde finnes ytterligere to bilder fra yrket.

Jobpics er et visuelt interesseutforskingsverktøy som kan brukes av alle. Det er spesielt nyttig for skoleungdom og voksne med liten erfaring fra arbeidslivet, flerkulturelle med dårlige norskkunnskaper og liten kunnskap om det norske arbeidsmarkedet, og personer med manglende mestringsopplevelse fra skolen. Et tekstbasert interesseverktøy oppleves for mange som for ”skolepreget”. En del mennesker har også en mer visuell læringsstil. Jobpics er et godt bildebasert alternativ som er blitt veldig populært

Basert på RIASEC systemet

Jobpics er basert på RIASEC systemet, verdens ledende system for utforsking av interesser og yrker. RIASEC systemet deler inn interesser i områdene: praktisk (R), teoretisk (I), kreativ (A), sosial (S), foretaksom (E) og systematisk (S).

Innhold i kofferten:

  • 187 bildekort fra bredden av norske yrker
  • Prosesskort som brukes til å velge ut aktuelle yrker og sortere kortene
  • Manual med beskrivelse av verktøyet og hvordan du bruker det
  • Plastkoffert til oppbevaring av Jobpics

For bestilling av Jobpics se  Her

Kurs i Jobpics se Her