Dependability and safety instrument

Dependability and safety instrument (DSI) (SHL) er en personlighetstest som er ment å avdekke arbeidstakeres  pålitelighet, i fht fravær, forsentkomming, følge sikkerhetsprosedyrer, følge arbeidsprosedyrer på jobb nøyaktig og over tid,  negativt bidrag til teamfungering, osv. Resultatet kommer ut i en form av risk scale som går fra svært lav til svært høy.

 

Tips

S

Lær mer