Customer Contact Series Questionnaire

Customer Contact Series Questionnaire (CCSQ7.2) (SHL) er en Personlighetstest som er ment å måle adferd som er viktig i grunnleggende salg, service og callcenterjobber  gjennom 128 spørsmål og 16 faktorer :

Personfokus: Evne til å identifisere seg med kundene,  overbevisende, muntlig kommunikasjon, skriftlig kommunikasjon, teamarbeid

Håndtering av informasjon: Faktaorientering, problemløsing. forretningsorientering, spesialistkunnskap

Ansvarsbevissthet: Kvalitetsbevissthet, Organisering. Pålitelighet

Energi: Kundeorientering, Utholdenhet , Resultatorientering, Evne til å ta initiativ

Tips

S

Lær mer