Smart Predict

Grid Challenge

Aon Grid Challenge er en spillbasert test på arbeidshukommelsen ved at du skal forsøke å huske informasjon på samme tid som du prosesserer annen informasjon – gjør oppgaver. Grid challenge leveres gjennom Smart Predict som er en spillbasert plattform for kognitive tester.

Du kan øve på flere SmartPredict tester her (engelsk, betalingstjeneste)

Aon GridChallenge
Lær mer

Switch Challenge

Aon Switch Challenge er en spillbasert deduktiv evnetest.  Ved at du skal forsøke å finne mønstre og prinsipper og bruke de i logiske skritt, ved å flytte på rekkefølgen på fire symboler.  Switch Challenge leveres gjennom Smart Predict som er en spillbasert plattform for kognitive tester.

Aon Switch Challenge
Lær mer

Motion Challenge

Aon Motion Challenge er en spillbasert evnetest som sies å måle evne til kompleks planlegging.  Ved at du skal forsøke å flytte en ball fra den ene siden av et rutenett til et annet, ved å flytte på hindre.  Motion Challenge leveres gjennom Smart Predict som er en spillbasert plattform for kognitive tester.

Aon Motion Challenge
Lær mer

Digit Challenge

Aon Digit Challenge er en spillbasert numerisk test som måler ferdigheter i de fire grunnleggende regneartene.  Digit Challenge leveres gjennom SmartPredict som er en spillbasert plattform for kognitive tester.

Aon digital Challenge
Lær mer

Gap Challenge

Aon Gap Challenge er en spillbasert deduktiv evnetest test som måler evnen din til å finne regler ut fra logiske problemer i en eller flere skritt.  Gap Challenge leveres gjennom SmartPredict som er en spillbasert plattform for kognitive tester.

Aon Gap challenge
Lær mer